“Një shesh virutal për të ndarë ide dhe eksperienca”

“Sheshit’ është një hapësirë trajnimi online, që ka lindur si nismë e Qendrës “Citizens Channel”, e cila ka si synim të forcojë kapacitetet e gazetarëve, aktivistëve dhe qytetarëve duke krijuar kështu një komunitet dinamik të individëve të aftë që do të kontribuojnë në formësimin e një shoqërie demokratike duke rritur llogaridhënien dhe duke promovuar vlerat e demokracisë dhe të drejtave themelore të njeriut.

 

“Sheshit” është krijuar me mbështetjen e programit “Media for All”, financiar nga Qeveria e Mbretërisë së Bashkuar.

Projekti “Sheshit” ka këto objektiva parësore:

“Sheshit” i shërben këtyre grupeve kryesore:

Nisja dhe vijueshmëria e projektit: